Bình Phát

Chúng tôi tiếp nhận đơn đặt hàng của Quý khách mọi hình thức thông qua

Email :         binhphatvan2014@gmail.com

Fax:             +84436761655

Điện thoai : +84436740369 +84436790278 +84436761655 +84436752342 + 0963637032

Quy trình mua hàng và thanh toán được thực hiện như sau: Sau khi tiếp nhận đơn đặt hàng của Quý khách hàng => Bình Phát tiến hành báo giá các mặt hàng. => Thống nhất đơn đặt hàng với khách hàng và các điều khoản thanh toán phụ thuộc vào từng đối tượng khách hàng